+48 61 8250 785 info@zyskmurowany.pl

WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ SILIKATOWYCH ELEMENTÓW AKUSTYCZNYCH

W ofercie produktowej tworzącej System H+H znajduje się grupa obejmująca silikaty oznaczone jako „A”, są to materiały specjalnie dedykowane do wznoszenia ścian nośnych i działowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Grupę tworzą takie produkty jak:

 • H+H Silikat A12 (20 MPa)
 • H+H Silikat A18 oraz A25 (20, 25, 30 MPa)
 • H+H Silikat A18 PLUS oraz A25 PLUS (25, 30 MPa)

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy w zakładach H+H trwały intensywne prace mające doprowadzić do zwiększenia dostępności elementów silikatowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Efektem tych prac jest:

 • Rozpoczęcie produkcji H+H Silikatów A w zakładzie w Krukach. Obecnie w zakładzie produkowane są elementy
  H+H Silikat A18 oraz A25 w dwóch klasach wytrzymałości 20 oraz 25 MPa.
 • Wprowadzenie do zakładu w Jedlance H+H Silikatu A25 w klasie wytrzymałości 20 MPa (wcześniej oferta zakładu obejmowała wyłącznie H+H Silikat A18)
 • Wprowadzenie do zakładu w Ludynii elementów o podwyższonej izolacyjności akustycznej i grubości 25 cm, którymi są: H+H Silikat A25 w dwóch klasach wytrzymałości 20 oraz 25 MPa oraz H+H Silikat A25 PLUS w klasie wytrzymałości 25 MPa (do tej pory oferta zakładu obejmowała elementy z grupy A o grubości 18 cm).

W Systemie H+H bloczki silikatowe są gałęzią szczególnie cenioną za swoją wysoką izolacyjność akustyczną, która uznawana jest za jedną z głównych zalet materiału. Dlatego rozwój linii produkcyjnych w kierunku możliwości prowadzenia produkcji elementów o najwyższych parametrach akustycznych stanowi dla nas szczególnie istotne wyzwanie. Jego efekty już są zauważalne, gdyż elementy silikatowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej obecnie nie są produkowane wyłącznie w jednym zakładzie H+H Silikaty. Liczymy na to, że wkrótce również w nim ta sytuacja ulegnie zmianie i elementy silikatowe z oznaczeniem A znajdą się w ofercie każdego zakładu produkcyjnego.

ELEMENTY O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ H+H SILIKAT A, A12, A PLUS – CHARAKTERYSTYKA

Elementy murowe z grupy „A”, to bloczki o wysokich klasach gęstości objętościowej, dzięki którym wykonane z nich ściany charakteryzują się wyjątkowo korzystnymi właściwościami izolacyjności akustycznej. Jednocześnie zachowują wszystkie inne zalety wyrobów silikatowych, w szczególności bardzo wysoką wytrzymałość. Można z nich wznosić zarówno ściany konstrukcyjne jak i wypełniające.

Elementy murowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej mają kształt pełnego prostopadłościanu (brak drążeń) o wszystkich powierzchniach gładkich, bez jakichkolwiek profilowań – należy z nich wznosić mury z wypełnionymi spoinami pionowymi. Taka geometria pojedynczego elementu ma na celu doprowadzenie do powstania przegród o maksymalnej szczelności akustycznej. Z elementów oznaczonych jako H+H Silikat A18, oraz A18 PLUS można wznosić mury o grubości 18 cm, z elementów oznaczonych jako H+H Silikat A25 oraz A25 PLUS można wznosić mury o grubości 25 cm, natomiast z elementu H+H Silikat A12 mury o grubości 12 cm. Wszystkie elementy są produkowane w kategorii odchyłek wymiarowych T2, co oznacza, że można je murować zarówno na spoinę cienką jak i tradycyjną.

Tablica 1. Produkty o podwyższonej izolacyjności akustycznej – dane techniczne.

tablica1


Tablica 2. H+H Silikat A oraz A PLUS – Produkty o podwyższonej izolacyjności akustycznej przeznaczone do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, wskaźniki izolacyjności akustycznej.

tablica2


Tablica 3. H+H Silikat A12 – Produkt o podwyższonej izolacyjności akustycznej przeznaczony do wznoszenia ścian działowych, wskaźniki izolacyjności akustycznej.

tablica3ELEMENTY O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ H+H SILIKAT A, A12, A PLUS – WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

 • Zaprawę należy przygotować bezwzględnie przestrzegając zaleceń jej producenta.
 • Zarówno spoiny pionowe jak i poziome muszą być dokładnie wypełnione zaprawą – zapewnienie szczelności przegrody.
 • Należy przestrzegać stosowania prawidłowych wiązań elementów murowych (minimum 0,4 ich wysokości).

tablica4Przewiązanie elementów murowych p:

-  gdy h ≤ 250 mm: większa z wartości 0,4h i 40 mm

-  gdy h > 250 mm: większa z wartości 0,2h i 100 mm
 • We fragmentach muru, w których przewiduje się pojawienie większych naprężeń rozciągających lub ścinających zaleca się zbrojenie spoin wspornych (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys). Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe ułożenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykało się bezpośrednio z elementami murowymi.
 • Dla ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej należy unikać wykonywania bruzd i osłabień, prowadzenia instalacji elektrycznych itp. Jeżeli nie da się tego uniknąć należy zadbać o takie ich wykonanie aby nie osłabiać w sposób znaczący przekroju muru. Przykładowo nie wolno umieszczać gniazd elektrycznych w tym samym miejscu po obu stronach ściany, powinny być one przesunięte względem siebie o minimum 50 cm.
 • Dla zagwarantowania szczelności należy ścianę otynkować obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym o grubości
  12 mm lub gipsowym o grubości 10 mm
 • Niedopuszczalne jest stosowanie płyt gipsowo-kartonowych (zamocowanych na plackach gipsowych) do wykończenia powierzchni ścian
 • W ścianach o podwyższonej izolacyjności akustycznej nie powinno być żadnych ubytków i nieszczelności
 • Ścianę rozdzielającą (np. międzymieszkaniową) należy połączyć ze ścianą zewnętrzną za pomocą węzła murarskiego lub na  „przecięcie  ściany zewnętrznej”.
tablica5