+48 61 8250 785 info@zyskmurowany.pl
H+H dBlok - rozwiązanie budujące komfort akustyczny

Wiele osób na świecie cierpi z powodu nadmiernego hałasu. Hałas może powodować wzrost napięcia nerwowego, kłopoty z koncentracją, produktywnością, utrudnia komunikację oraz proces uczenia się, a także pogarsza ogólny stan zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO, uszkodzenie słuchu wywołane nadmiernym hałasem jest najbardziej powszechnym i nieodwracalnym zagrożeniem w środowisku pracy. Szacuje się, iż około 120 milionów ludzi cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.

Kluczowym sposobem ograniczenia negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka jest zapewnienie przegrodom projektowanych i wznoszonych budynków, odpowiedniej izolacyjności akustycznej.
H+H Polska wprowadza na rynek bloczek H+H dBlok, który jest idealnym rozwiązaniem dla przegrody łączącej wysoką izolacyjność akustyczną z dobrą izolacyjnością termiczną.
Bloczek H+H dBlok to produkt z betonu komórkowego o podwyższonej gęstości, przeznaczony do ścian tworzących przegrody charakteryzujące się dużą izolacyjnością akustyczną.

Zalety
  • Wysoka izolacyjność akustyczna - RA1 = 52 dB (dla ściany o szerokości 240 mm)
  • Dobra izolacyjność termiczna - λ10,dry,S2 = 0,205 W/(m·K) - Uc = 0,75 W/(m2·K) (dla ściany o szerokości 240 mm)
  • Duża wytrzymałość na ściskanie
  • Niska masa 1m2 muru - 215 kg/m2 (dla ściany o szerokości 240 mm)
  • Łatwa obróbka i montaż

Schemat wykonania ściany z bloczków H+H dBlok :
dBlok 4
1 – Bloczek z betonu komórkowego H+H dBlok,
2 – Cienkowarstwowa zaprawa klejąca H+H układana w spoinach poziomych i pionowych,
3 – Warstwa startowa z zaprawy zwykłej,
4 – Obustronny tynk cementowo-wapienny o grubości 15 mm.

Wymagania dotyczące ochrony akustycznej zawarte są w normie PN-B-02151-3
Przykładowe wymagania dotyczące ścian wewnętrznych – wskaźnik R'A1
(na podstawie normy PN-B-02151-3:1999)

dBlok 1
Ściany wewnętrzne – dodatkowe wymagania
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy przy Δti ≥ 8⁰C muszą spełniać warunek dotyczący współczynnika przewodzenia ciepła UC(max) ≤ 1,0 W/(m2·K)

Stąd ściany oddzielające mieszkania od klatek schodowych i korytarzy podlegają dwóm wymaganiom:
- akustycznemu         R'A1 ≥ 50 dB
- termicznemu           UC(max) ≤ 1,0 W/(m2·K)

ikona dBlok
Bloczki H+H dBlok o szerokości 240 mm spełniają wymogi dla ścian oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy:
•    Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej dla ścian wewnętrznych    RA1 = 52 dB
•    Współczynnik przenikania ciepła                     UC = 0,75 W/(m2·K)

Ściany zewnętrzne
Bloczki H+H dBlok są również dobrym rozwiązaniem na ściany zewnętrzne, np. w budownictwie mieszkalnym, wielorodzinnym.
Już bloczek H+H dBlok o szerokości 180 mm spełnia wymaga normowe dotyczące ścian zewnętrznych, nawet dla budynków zlokalizowanych w pobliżu lotnisk czy tras szybkiego ruchu. Jednocześnie cienka ściana zewnętrzna daje możliwość uzyskania dodatkowych powierzchni użytkowych mieszkań.

Przegląd izolacyjności akustycznej ścian wykonanych z betonu komórkowego H+H – wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej RA1 i RA2

dBlok 2
Za wyjątkiem bloczków o gęstości 800, wartości dotyczą ścian z tynkiem cementowo-wapiennym grubości 10 mm. Dla gęstości 800 wartości dotyczą ścian z tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm. Grubość ścian podawana jest bez tynku.

Parametry techniczne
dBlok 3