+48 61 8250 785 info@zyskmurowany.pl
Z roku na rok wzrasta zainteresowanie energooszczędnymi technologiami przeznaczonymi do budownictwa. Zasadniczy wpływ na tą tendencję ma sukcesywny wzrost kosztów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii grzewczej. Zwiększające się zainteresowanie energooszczędnością ze strony inwestorów jest również zbieżne z polityką Unii Europejskiej w tym zakresie. Prawodawstwo, dyrektywy europejskie, mając na względzie przede wszystkim kwestię zapobiegania degradacji środowiska (efekt cieplarniany, zużycie paliw kopalnych), nakładają na każdy kraj członkowski obowiązek prac nad zwiększeniem liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB: nearly zero–energy building). W Polsce prace te przełożyły się na opracowanie Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie budynków o niskim zużyciu energii oraz na nowelizację Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Nowelizacja Rozporządzenia WT
Nowelizacja Rozporządzenia WT dotyczyła między innymi bardzo istotnego dla branży materiałów ściennych wskaźnika, jakim jest współczynnik przenikania ciepła UC(max). Wymogi dotyczące maksymalnej wartości tego współczynnika dla ścian zewnętrznych będą stopniowo zwiększane osiągając od 1 stycznia 2021 r. wartość UC(max) = 0,20 [W/(m2•K)]..

tab1
Tabela 1. Maksymalne wartości współczynnika UC(max) w kolejnych latach wprowadzania zmian zapisanych w nowelizacji Rozporządzenia WT.

Obecnie maksymalna wartość tego współczynnika wynosi UC(max) = 0,23 [W/(m2•K)], a jeszcze w roku 2013 obowiązywała wartość na poziomie 0,30 [W/(m2•K)]. Zmniejszenie współczynnika UC(max) o 0,07 [W/(m2•K)] powoduje w odniesieniu do domu jednorodzinnego o powierzchni ścian zewnętrznych około 150 m2 i aktualnych cen energii, oszczędności od 150 do ponad 500 zł rocznie. Wielkość oszczędności zależy od rodzaju energii zastosowanej do ogrzewania energii (węgiel, gaz, energia elektryczna) oraz lokalizacji budowy (od najzimniejszego Zakopanego do najcieplejszego Wrocławia). Skokowe zmiany wymagań dotyczących izolacyjności ścian zewnętrznych oprócz pozytywnego wpływu na ograniczanie zużycia energii, prowadzą również do utworzenia grup materiałów ściennych wysokiej jakości, których parametry techniczne doskonale współgrają z energooszczędnością, są „wyspecjalizowane” w aplikacjach na ściany zewnętrzne. Są to przede wszystkim materiały ścienne odznaczające się niską gęstością objętościową, takie jak beton komórkowy. 

Beton komórkowy w szerokiej gamie gęstości
Beton komórkowy ma swoją strukturę złożoną z olbrzymiej ilości komórek, w których uwięzione jest powietrze, najlepszy izolator cieplny. W związku z tym ten materiał ścienny osiąga bardzo niskie (korzystne) wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m•K)].  Oceniając produkty z betonu komórkowego w kontekście izolacyjności termicznej należy wziąć pod uwagę wymieniony już wcześniej, podstawowy parametr techniczny tego produktu, jakim jest gęstość objętościowa. Od gęstości, czyli stosunku masy betonu komórkowego do jego objętości brutto (materiał łącznie z porami), uzależnione są cechy materiałowe takie jak wytrzymałość na ściskanie, izolacyjność akustyczna oraz przede wszystkim izolacyjność cieplna. Asortyment elementów z betonu komórkowego Standardu H+H Gold+ wytwarzany jest w szerokiej gamie gęstości od 350 kg/m3 (H+H Gold+ 2,0-350 TERMO) do 700 kg/m3 (H+H Gold+ 5,0-700) . Im produkt ma niższą gęstość tym ma wyższą izolacyjność termiczną. Do ścian zewnętrznych dedykowany jest beton komórkowy „lekkich” gęstości takich jak H+H Gold+ 2,0-350 TERMO (350 kg/m3) czy H+H Gold+ 2,5-400 (400 kg/m3). Beton komórkowy H+H Gold+ 2,0-350 TERMO jest jednym z nielicznych materiałów ściennych, z którego można wznosić spełniające zaostrzone wymogi ściany jednowarstwowe, niewymagające dodatkowych warstw ocieplających.

tab2
Tabela 2. Podstawowe parametry techniczne bloczków Standardu H+H Gold+

tab3
Tabela 3. Przykładowe rozwiązania ścian zewnętrznych z wykorzystaniem bloczka H+H Gold+ 2,0-350 TERMO spełniające wymogi dotyczące współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Najwyższa jakość wykonania elementów ściennych
Dla ścian w budownictwie energooszczędnym, oprócz samych parametrów technicznych, bardzo istotna jest również jakość jej wykonania. A jakość wykonania ścian wiąże się wprost z jakością wyprodukowania elementów ściennych. W fabrykach firmy H+H Polska od 
4 stycznia 2016 roku wprowadzono trzy standardy jakościowe asortymentu. Produkty znajdujące się w różnych standardach H+H różnią się od siebie parametrami technicznymi, typoszeregiem wymiarowym a przede wszystkim jakością wykonania. Najbardziej zaawansowanym technicznie i standardem „dedykowanym” do budownictwa energooszczędnego jest wspominany już przy okazji zagadnienia gęstości Standard Gold+

tab4
Tabela 4. Podstawowe cechy jakościowe bloczków Standardu H+H Gold+

Bloczki Standardu H+H Gold+ wytwarzane są z najmniejszą tolerancją wymiaru wysokości ± 1 mm (na pozostałych wymiarach czyli długości i szerokości tolerancja wynosi ± 1,5 mm). Taka jakość produktów charakterystyczna jest tylko dla najlepszych producentów, zdolnych do wytwarzania bloczków kategorii wymiarowej TLMB. Idealnie wyprodukowane elementy ścienne pozwalają stosować w murze zaprawy cienkowarstwowe o grubości tylko 1÷2 mm. Natomiast zaprawa „tradycyjna” to grubość od 8 do 15 mm. Dzięki cienkiej warstwie spoiny  ogranicza się do minimum straty ciepła na tym wrażliwym elemencie ściany. Zmniejszając 10-krotnie grubość spoiny, doprowadza się do sytuacji, że mostki termiczne są praktycznie niezauważalne. Wynika to z faktu, że każda zaprawa murarska jest materiałem 4-krotnie łatwiej przewodzącym ciepło niż bloczek z betonu komórkowego. Stąd im mniej zaprawy w ścianie, tym ściana lepiej izoluje termicznie. Straty izolacyjności termicznej wynikające z zastosowania 1 mm spoiny cienkowarstwowej w ścianie jednowarstwowej wykonanej z bloczków z betonu komórkowego H+H Gold+ 2,0-350 TERMO o szerokości 365 mm wynoszą około 4%. Podczas gdy w ścianie wykonanej z tych samych bloczków, ale połączonych na zaprawę zwykłą o grubości 12 mm, straty izolacyjności cieplnej sięgają ponad 25%.

Kompleksowość systemowa - Standard H+H Gold+
Najwyższy Standard jakościowy H+H Gold+ oprócz bloczków ściennych obejmuje również pełen zakres asortymentu uzupełniającego, który jest nieodzownym dopełnieniem ściany energooszczędnej, zwłaszcza jednowarstwowej

tab5
Tabela 5. Asortyment uzupełniający Standardu H+H Gold+

Bardzo ważnym elementem asortymentu uzupełniającego są H+H Belki nadprożowe – zbrojone. Są to belki nadprożowe wykonane ze zbrojonego, „ciepłego” betonu komórkowego. Belkami takimi można „przekrywać” otwory okienne i drzwiowe mające rozpiętość do 2,5 m. Najważniejszą cechą tych elementów nadprożowych jest zbliżona do bloczków izolacyjność cieplna. Zastosowanie w ciepłych ścianach typowych rozwiązań żelbetowych (belki typu „L”, żelbetowe nadproża wylewane na mokro) prowadzi do powstania mostka termicznego, który na zdjęciach termowizyjnych pojawiłby się jako czerwony fragment muru przez który ciepło ucieka praktycznie bez żadnego oporu. H+H Belki nadprożowe eliminują możliwość powstania mostka cieplnego w tym newralgicznym miejscu muru. Produkuje się je w dwóch szerokościach 11,5 i 17,5 cm. Dzięki czemu stosując pojedynczą belkę lub układając, składając obok siebie kilka belek można przekryć otwór w ścianie o dowolnej szerokości (np. w ściance działowej stosujemy 1 x belkę 115 mm, w ścianie o szerokości 240 mm stosujemy 2 x belki 115 mm, w ścianie o szerokości 365 mm stosujemy 2 x belki 175 mm itd.). Wysokiej jakości bloczki z betonu komórkowego Standardu H+H Gold+ wraz z elementami uzupełniającymi tworzą system ścienny charakteryzujący się doskonałymi parametrami cieplnymi, jednorodnością i szczelnością, cechami niezwykle cennymi w budownictwie związanym z wysoką efektywnością energetyczną..

Rozwój nowoczesnych technologii budowlanych, które charakteryzuje najwyższa jakość w kwestii parametrów technicznych jak i wykonania produktu, zgodny jest z „energooszczędnymi” zmianami zachodzącymi w gospodarce. Odchodzą w zapomnienie technologie energochłonne, skomplikowane, słabe jakościowo. Natomiast doceniane są te systemy, które specjalizują się w konkretnych dziedzinach, które od lat pracują nad udoskonaleniem parametrów swoich produktów przeznaczonych do spełnienia konkretnej roli w budynku. W tym kontekście beton komórkowy H+H mający doskonałe właściwości „cieplne” staje się niekwestionowanym liderem w kluczowych dla energooszczędności ścianach osłonowych.