+48 61 8250 785 info@zyskmurowany.pl
Wznoszenie budynku w Systemie Budowy H+H jest obecnie najszybszą metodą wznoszenia ścian. Do poprawnego jej wymurowania używa się bloczków, płytek, belek nadprożowych, kształtek U oraz cienkowarstwowej zaprawy klejącej H+H. Wszystkie te elementy znacznie skracają czas wykonania robót oraz posiadają najwyższe parametry techniczne, począwszy od znakomitej izolacyjności cieplnej, poprzez najwyższą odporność ogniową w klasie A1, wysoką paroprzepuszczalność, akumulację ciepła, a kończąc na nieskomplikowanej obróbce i niskich kosztach robót wykończeniowych (instalacje, tynki).

Beton komórkowy H+H może być stosowany do wznoszenia:
•    ścian zewnętrznych nośnych,
•    ścian piwnic,
•    ścian wewnętrznych nośnych,
•    ścian wewnętrznych nienośnych,
•    wypełnień konstrukcji szkieletowych,
•    ścian ogniowych i kompleksowych przegród ściennych.

Beton komórkowy H+H może być stosowany do wznoszenia ścian piwnic, jednak z betonu komórkowego nie można wykonać fundamentów. Na ściany piwnic zaleca się stosowanie bloczków H+H Gold+ 6,0-700 z gładkimi powierzchniami czołowymi, co ułatwia prawidłowe wypełnianie spoin pionowych.

rys1
Rys. 1. Ściany piwnic z betonu komórkowego H+H.
rys2
Rys. 2. Oparcie ściany piwnic z betonu komórkowego H+H na ławie fundamentowej


Należy pamiętać o zabezpieczeniu ścian piwnic, które można wykonać, jako:
•    izolacje typu lekkiego lub średniego (przeciwwilgociowe) stosowane w przypadku posadowienia budynków powyżej zwierciadła wody gruntowej,
•    izolacje typu ciężkiego (przeciwwodne) stosowane w przypadku występowania ciśnienia hydrostatycznego.

W budownictwie jednorodzinnym oraz w niskiej zabudowie wielorodzinnej z reguły stosowane jest zabezpieczenie fundamentów i piwnic izolacją typu lekkiego. Z betonu komórkowego można wykonywać kolejne kondygnacje budynku jednak należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, które będą opisane poniżej. Przy murowaniu kondygnacji nadziemnych bardzo ważne jest dokładne wykonanie pierwszej warstwy muru, ponieważ rzutuje to na dokładność wykonania następnych warstw. Bloczki na żądany wymiar można docinać ręcznie lub za pomocą taśmowej piły elektrycznej.

Dowiedz się więcej>>>


Zasady prawidłowego łączenia ścian z betonu komórkowego H+H

Połączenia ścian, wykonywanie narożników czy wykonywanie łuków z betonu komórkowego są bardzo proste i mało skomplikowane, co niestety w przypadku innych materiałów konstrukcyjnych sprawia murarzom wiele kłopotów. W przypadku wykonywania ścian zewnętrznych należy pamiętać, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się między sobą, o co najmniej 100 mm, a docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany nie mogą być krótsze niż 150 mm (rys.1.).

rys11
Rys. 1. Minimalne przesunięcie bloczków w przewiązaniu bloczków w murze.

Łącznie ścian z betonu komórkowego H+H.

Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego łączy się za pomocą tradycyjnego przewiązania murarskiego, z reguły wprowadzając bloczki łączące na całą grubość ściany łączonej (rys. 2.). Takie łączenie pozwala na szybkie wykonanie przewiązania murarskiego w którym nie występują mostki termiczne. Bloczki układa się naprzemiennie. Pierwszą warstwę bloczków wykonuje się na długości ściany, a ścianę wewnętrzną układa się na styk z wypełnieniem spoiny pionowej, przylegającej do ściany. Kolejną warstwę układa się z przewiązaniem do ściany zewnętrznej na pełną jej głębokość, pamiętając również o wykonaniu spoiny pionowej bloczków przylegających do ściany wewnętrznej.

rys22
Rys. 2. Tradycyjne wiązanie murarskie bloczków z betonu komórkowego H+H.

Dowiedz się więcej >>>