+48 61 8250 785 info@zyskmurowany.pl
Od zarania dziejów człowiek w miarę swoich możliwości zmieniał otaczającą go przestrzeń zaznaczając swoją indywidualność i pomysłowość. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i w myśl zasady, że budowanie powinno być szybkie i proste, jako czołowi producenci betonu komórkowego zarówno w Polsce jak i w Europie dajemy naszym klientom inspirujący materiał konstrukcyjny do kształtowania nie tylko przestrzeni wokół nas ale i wnętrz budynków. W tym celu do oferty produktowej został wprowadzony H+H Panel Ścienny przeznaczony do wznoszenia ścian działowych.

Ściany działowe są to przegrody budowlane, które wydzielają poszczególne pomieszczenia na powierzchni mieszkania, domu czy innego budynku. W zależności od tego czy są to przegrody wydzielające pomieszczenia w obrębie jednego mieszkania (wewnątrzlokalowe) czy oddzielające sąsiadujące mieszkania (międzymieszkaniowe) czy budynki, muszą one spełniać określone wymogi związane z izolacyjnością akustyczną
i ognioodpornością. W przypadku ścian działowych bardzo istotny jest również ich ciężar (ze względu na dopuszczalne nośności stropów) a także możliwość łatwego montażu
i demontażu (adaptacja do aktualnych warunków).

H+H PANEL TEMPO

H+H Panel TEMPO jest elementem murowym z betonu komórkowego H+H produkowanym w gęstości 500 kg/m3, który spełnia wymagania zawarte w PN-EN 771-4:2015 „Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.”
Beton komórkowy posiada cechy, które znacznie ułatwiają i przyspieszają prace murarskie związane z wznoszeniem ścianek działowych. Dzięki swojej porowatej strukturze jest on 2÷3 krotnie lżejszy od innych, konkurencyjnych materiałów ściennych. Lekkość elementów z betonu komórkowego, ma znaczenie zarówno ze względu na obciążenie podłogi czy stropu masą całej ścianki, jak i na wysiłek murarzy przy przenoszeniu bloczków. Także sposób łączenia cegieł, pustaków czy bloczków może ułatwić lub utrudnić budowę. Typowe materiały ścienne często wymagają przygotowania dużej ilości zaprawy zwykłej, która później nakładana jest zarówno na poziome, jak i pionowe powierzchnie cegieł czy pustaków. W przypadku H+H Panelu TEMPO zaprawy zwykłej używa się tylko do osadzenia pierwszej warstwy elementów. Kolejne warstwy wymagają tylko cienkiej warstwy zaprawy do cienkich spoin. Elementy w pionie łączy się na tzw. pióro i wpust, bez użycia zaprawy. Również obróbka tego materiału jest bardzo łatwa, przycinanie bloczków nie wymaga dużych nakładów siły i czasu. Ścianki działowe z H+H Paneli TEMPO można wykonywać samodzielnie, nie zamieniając przy tym całego domu w plac budowy. Lekkie ścianki ułatwiają również demontaż w momencie zmiany aranżacji wnętrza.

Ściany działowe wybudowane z H+H Paneli TEMPO są całkowicie niepalne. Zapewniają pełną ochronę przeciwpożarową i umożliwiają szybką ewakuację w przypadku zagrożenia. Ściana działowa o gr. 11,5 cm stawia opór otwartemu ogniowi przez 2 godziny. Podczas pożaru elementy murowe nie emitują żadnych szkodliwych substancji.

SZYBKI MONTAŻ
Elementy Systemu Budowy H+H, w którego skład wchodzi H+H Panel TEMPO, produkowane jest z najwyższą dokładnością wymiarową (tolerancja ± 1mm). W systemie tym stosuje się technologię pióro-wpust. Te cechy powodują, że H+H Panel TEMPO muruje się na zaprawach do cienkich spoin kładąc zaprawę tylko w spoinie poziomej (spoina pionowa pozostaje niewypełniona). Biorąc pod uwagę duże gabaryty elementu (długość 600 mm i wysokość 500 mm), które generują zużycie 3,3 szt./m2, montaż ścian działowych przebiega bardzo szybko. Podczas murowania najważniejsze jest prawidłowe położenie pierwszej warstwy bloczków. Od tego etapu budowy zależy łatwość murowania kolejnych warstw. Najpierw należy na podłodze precyzyjnie wyznaczyć przebieg planowanej ściany i jej położenie względem innych ścian. Na wytyczonej linii kładziemy „odcinający” pas folii lub papy a na niej warstwę zwykłej zaprawy cementowej. Na murze, do którego przyszła ściana ma przylegać, kładziemy do wysokości 60 cm cienką warstwę zaprawy do cienkich spoin. Pierwszą warstwę Paneli ustawiamy bardzo dokładnie, sprawdzając ich położenie poziomnicą. Pozwala to na zastosowanie w kolejnych warstwach spoiny z zaprawy do cienkich spoin o grubości maksymalnie 2 mm. Następnie na całej szerokości ściany rozpinamy sznurek, który ułatwi ustawianie i wyrównywanie kolejnych bloczków. Położenie każdej kolejnej warstwy elementów sprawdzamy za pomocą poziomnicy. Ścianek działowych nie należy murować się na styk ze stropem. Zostawia się ok. 2÷3 cm przerwy, co chroni ściankę przed ewentualnym pękaniem na skutek ugięcia się stropu. Przerwę wypełnia się materiałem trwale plastycznym, czyli np. pianką montażową. Do zwieńczania otworów drzwiowych w ściankach z H+H Paneli TEMPO stosuje się zwykle gotowe niezbrojone nadproża TEMPO N o długości 1500 mm. Wykończenie gotowej ścianki zależy tylko od naszych indywidualnych upodobań. Powierzchnia ściany z Paneli TEMPO jest bardzo równa, można bezpośrednio na niej kleić płytki ceramiczne lub tapety typu raufaza. Oczywiście ściany można też tradycyjnie otynkować.ZALETY produktu:
• zużycie 3,3 szt. bloczków na 1 m2 ściany zapewnia najmniejszą pracochłonność ze wszystkich dostępnych materiałów ściennych na rynku;
• duże wymiary elementów 600 x 500 mm gwarantują szybki postęp prac murarskich;
• proste i wygodne wykonawstwo;
• doskonała izolacyjność akustyczna;
• nie wymaga tynkowania; po zagruntowaniu można bezpośrednio kleić płytki ceramiczne lub tapety;
• duże elementy gwarantują większy komfort pracy, mniejsze zużycie zaprawy klejowej i szybsze wznoszenie ścian działowych;
• możliwość dowolnej aranżacji wnętrz, szczególnie dużych, otwartych pomieszczeń biurowych;
• najwyższa odporność ogniowa (Euroklasa A1);
• masa ściany 2-3 krotnie niższa niż w innych dostępnych na rynku rozwiązaniach ściennych;
• odporny na grzyby i pleśnie;

Parametry techniczne:
charakterystyka