+48 61 8250 785 info@zyskmurowany.pl

Sprawdzaj na bieżąco Bibliotekę Wiedzy Zysk Murowany.
W tym miejscu będziemy umieszczać cyklicznie artykuły na temat produktów firmy H+H, porad dotyczących budownictwa oraz używania bloczków z betonu komórkowego. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, które mogą pomóc osobom z sektora budowlanego zwrócić uwagę na najważniejsze elementy w budownictwie z betonu komórkowego.


Dlaczego zaprawa w murze jest tak istotna?

Mówiąc o konstrukcjach murowych często myśli się głównie o bloczkach, cegłach i innych elementach murowych, natomiast dużo mniejsze znaczenie niesłusznie przypisuje się zaprawie wybranej do łączenia elementów.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Produkty akustyczne w systemie H+H

W ofercie produktowej tworzącej System H+H znajduje się grupa obejmująca silikaty oznaczone jako „A”, są to materiały specjalnie dedykowane do wznoszenia ścian nośnych i działowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Murowanie ścian z betonu komórkowego H+H - zbrojenia, łączniki mechaniczne, prowadzenie instalacji - część 2

Poprawne wykonywanie ścian, to nie tylko zachowanie odpowiedniego przewiązania i dobór właściwej zaprawy. Dobrze wykonana ściana, to również ściana dobrze zazbrojona, odpowiednio połączona z ze stropem i pozostałymi dochodzącymi do niej przegrodami, a także ściana, w której odpowiednio poprowadzone zostały instalacje.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Murowanie ścian z betonu komórkowego H+H - zbrojenia, łączniki mechaniczne, prowadzenie instalacji - część 1

Poprawne wykonywanie ścian, to nie tylko zachowanie odpowiedniego przewiązania i dobór właściwej zaprawy. Dobrze wykonana ściana, to również ściana dobrze zazbrojona, odpowiednio połączona z ze stropem i pozostałymi dochodzącymi do niej przegrodami, a także ściana, w której odpowiednio poprowadzone zostały instalacje.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Murowanie ścian z betonu komórkowego H+H

Pomimo ciągłego rozwoju technologii budowlanych, tradycyjne konstrukcje murowane wciąż pozostają jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów wznoszenia ścian (szacuje się, że w Polsce stanowią ok. 90% wszystkich wykonywanych ścian). Pomimo swojej popularności i długoletniej tradycji, konstrukcje murowe wciąż nie pozostają wolne od błędów wykonawczych mogących wpływać na spełnienie wymagań stawianych przed budynkami.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Zaprawa cienkowarstwowa w energooszczędnych ścianach z betonu komórkowego H+H

Bloczki z betonu komórkowego H+H wpisują się doskonale w trendy związane z budownictwem energooszczędnym. Już w tej chwili spełniają aktualne i przyszłe wymagania dotyczące izolacyjności termicznej ścian. Jednak myśląc o budynku energooszczędnym, nie możemy poprzestać tylko na wybraniu „ciepłego” bloczka ściennego. Bardzo ważnym elementem ściany, wpływającym na jej izolacyjność cieplną jest rodzaj zastosowanej zaprawy murarskiej.

SPRAWDŹ WIĘCEJ


H+H Panel TEMPO

Od zarania dziejów człowiek w miarę swoich możliwości zmieniał otaczającą go przestrzeń zaznaczając swoją indywidualność i pomysłowość. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i w myśl zasady, że budowanie powinno być szybkie i proste, jako czołowi producenci betonu komórkowego zarówno w Polsce jak i w Europie dajemy naszym klientom inspirujący materiał konstrukcyjny do kształtowania nie tylko przestrzeni wokół nas ale i wnętrz budynków. W tym celu do oferty produktowej został wprowadzony H+H Panel Ścienny przeznaczony do wznoszenia ścian działowych.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

H+H dBlok - rozwiązanie budujące komfort akustyczny

Wiele osób na świecie cierpi z powodu nadmiernego hałasu. Hałas może powodować wzrost napięcia nerwowego, kłopoty z koncentracją, produktywnością, utrudnia komunikację oraz proces uczenia się, a także pogarsza ogólny stan zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO, uszkodzenie słuchu wywołane nadmiernym hałasem jest najbardziej powszechnym i nieodwracalnym zagrożeniem w środowisku pracy. Szacuje się, iż około 120 milionów ludzi cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.

 SPRAWDŹ WIĘCEJ


H+H easy - pakiet płytek

Od zarania dziejów człowiek zmieniał otaczającą go przestrzeń zaznaczając swoją indywidualność i pomysłowość. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz w myśl zasady, że budowanie powinno być szybkie i proste, firma H+H Polska oferuje swoim klientom beton komórkowy -  inspirujący materiał konstrukcyjny do kształtowania nie tylko przestrzeni wokół nas ale i wnętrz budynków.
1 lipca 2017 H+H Polska wprowadza do swojego asortymentu nowość Pakiet H+H easy - płytki z betonu komórkowego opakowane w poręczne pakiety.

SPRAWDŹ WIĘCEJ


Wpływ jakości wykonania ściennych wyrobów z betonu komórkowego na energooszczędność budynków wykonanych w tej technologii

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie energooszczędnymi technologiami przeznaczonymi do budownictwa. Zasadniczy wpływ na tą tendencję ma sukcesywny wzrost kosztów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii grzewczej. Zwiększające się zainteresowanie energooszczędnością ze strony inwestorów jest również zbieżne z polityką Unii Europejskiej w tym zakresie. Prawodawstwo, dyrektywy europejskie, mając na względzie przede wszystkim kwestię zapobiegania degradacji środowiska (efekt cieplarniany, zużycie paliw kopalnych), nakładają na każdy kraj członkowski obowiązek prac nad zwiększeniem liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB: nearly zero–energy building). W Polsce prace te przełożyły się na opracowanie Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie budynków o niskim zużyciu energii oraz na nowelizację Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

SPRAWDŹ WIĘCEJMurowanie w warunkach zimowych

Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury. Murowanie w warunkach zimowych (w temperaturach poniżej +5°C) z bloczków z betonu komórkowego H+H jest możliwe po spełnieniu kilku wymagań, które powinny być podczas robót bezwzględnie przestrzegane.

SPRAWDŹ WIĘCEJ


Zasady prawidłowego wykonania i łączenia ścian

Wznoszenie budynku w Systemie Budowy H+H jest obecnie najszybszą metodą wznoszenia ścian. Do poprawnego jej wymurowania używa się bloczków, płytek, belek nadprożowych, kształtek U oraz cienkowarstwowej zaprawy klejącej H+H. Wszystkie te elementy znacznie skracają czas wykonania robót oraz posiadają najwyższe parametry techniczne, począwszy od znakomitej izolacyjności cieplnej, poprzez najwyższą odporność ogniową w klasie A1, wysoką paroprzepuszczalność, akumulację ciepła, a kończąc na nieskomplikowanej obróbce i niskich kosztach robót wykończeniowych (instalacje, tynki).

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Zdobądź wiedzę na temat elementów nadprożowych H+H.

Płaskie belki nadprożowe z betonu komórkowego tworzą wraz z nadmurówką nośne elementy konstrukcyjne. Ze względu na niewielki ciężar płaskie belki nadprożowe stanowią łatwy w montażu wariant nadproża. Dzięki znakomitym właściwościom izolacji cieplnej pod względem budowlanym stanowią idealne uzupełnienie konstrukcji murowej wykonanej z betonu komórkowego. Rozwiązanie takie pozwala na praktyczne wyeliminowanie efektu mostków cieplnych i osiągnięcie jednolitej powierzchni pod warstwę tynku.

SPRAWDŹ WIĘCEJ


Zapoznaj się z nowymi standardami produktów z betonu komórkowego GOLD+, GOLD i SILVER.


Najwyższa jakość wytwarzanych produktów z betonu komórkowego to jeden z trzech filarów BUDUJ z łatwością H+H.
Kolejnym krokiem w kierunku pełnej realizacji tego założenia jest wprowadzenie od 4 stycznia 2016 roku trzech standardów jakościowych asortymentu produkowanego w zakładach H+H Polska.SPRAWDŹ WIĘCEJ