+48 61 8250 785 info@zyskmurowany.pl
Wypełnij poprawnie poniższy formularz i dołącz do Programu! Czekają na Ciebie same korzyści i atrakcyjne nagrody. Zapraszamy!
UWAGA! Jeśli byłeś uczestnikiem poprzedniej edycji - kliknij w zakładkę LOGOWANIE i użyj swoich danych do logowania z poprzedniej edycji.

Adres e-mail : 
pole wymagane  
Dane firmy
Nazwa firmy : 
pole wymagane  
Adres : 
pole wymagane  
Kod pocztowy : 
pole wymagane  
Miejscowość : 
pole wymagane  
NIP : 
pole wymagane  
Dane Uczestnika
Przystępuje jako : 
pole wymagane  
Imię : 
pole wymagane  
Nazwisko : 
pole wymagane  
Telefon : 
pole wymagane  

Zapoznałam/łem się z Regulaminem Programu promocyjnego „Zysk Murowany. Certyfikowany Wykonawca”, który znajduje się na stronie www.zyskmurowany.pl i akceptuję jego zapisy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H+H Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupieckiej 6, moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Programu promocyjnego „Zysk Murowany. Certyfikowany Wykonawca”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych[[comma] przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych

H+H Polska Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa („H+H”), administrator danych osobowych w programie „Zysk murowany. Certyfikowany wykonawca.” („Program”) informują Pana/Panią, że:

• Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO dla celów związanych z Pani/Pana udziałem w Programie (przez czas Pani/Pana udziału w Programie) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO dla celów związanych z wysyłaniem komunikacji marketingowej drogą sms i/lub e-mail o innych akcjach promocyjnych podejmowanych przez H+H (do czasu wycofania zgody). H+H będzie przetwarzać dane osobowe także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO dla celów rozliczenia należności podatkowych i archiwizowania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych oraz dla celów związanych z realizacją obowiązków z zakresu reklamacji do czasu rozpoznania reklamacji. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane będą mogły być przetwarzane w celu dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes H+H jako administratora.
• Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie; niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Programie.
• Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre z udzielonych zgód, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Przysługują Panu/Pani określone prawa, w tym:
o (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani,
o (ii) prawo do sprostowania tych danych,
o (iii) prawo do usunięcia tych danych,
o (iv) prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
o (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
o (vi) prawo do przenoszenia tych danych,
o (vii) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Organizator programu (tj. MPL VERBUM S.A.), organy publiczno-prawne, podmioty zapewniające usługi kurierskie oraz podmioty zapewniające wsparcie IT, prawne i z zakresu ochrony danych.
• Nie podejmujemy wobec Pana/Pani żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany.
• Wiadomość dotyczącą realizacji praw (w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy wysłać na adres: ido@verbum.com.pl


            Proszę czekać.

Przetwarzanie danych